Novela občanského zákoníku

Dne 12. 5. 2021 nabyla platnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 192/2021 Sb., který nabyde účinnosti 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o další legislativní zásah do občanského práva, považujeme za nutné učinit přehled...

Právní služby drobným podnikatelům

Zahájení podnikání stejně jako jeho výkon vyžaduje k hladkému průběhu určité množství právních znalostí, přičemž podnikatel sám jimi zpravidla nedisponuje, a je proto vhodné se obrátit na advokáta. Advokát dokáže již na začátku zvolit nejvhodnější formu pro dané...

Odstupné

Došlo ke skončení Vašeho pracovního poměru? Při splnění zákonných podmínek Vám náleží nárok na odstupné! V tomto příspěvku se zaměřujeme na podmínky vzniku nároku na vyplacení odstupného při skončení pracovního poměru ze zákonem stanovených důvodů a na jeho...

Testování zaměstnanců na covid

Odmítáte, resp. hodláte se jako zaměstnanec nepodrobit povinnému testování na pracovišti v souvislosti s bojem s pandemií COVID-19? Mějte se na pozoru, jelikož takové jednání může vést až k Vaší výpovědi! Na základě mimořádného opatření...

Zapomenuté pozemky v katastru nemovitostí

Je všeobecně známou skutečností, že nemovitosti nacházející se na území České republiky jsou evidovány v katastru nemovitostí a práva k nemovitostem, která se do katastru nemovitostí zapisují, vznikají, mění se a zanikají příslušným zápisem. Zapisuje se...