Vyberte stránku

O NÁS

„CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o. poskytuje komplexní právní služby. Klademe důraz na profesionalitu a individuální přístup. Naše služby představují více než jen prosté řešení problémů, neboť proaktivně předvídáme rizika a dáváme klientům doporučení k jejich minimalizaci, a zároveň při nich zohledňujeme např. i jejich ekonomické souvislosti.

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v blízkosti centra Prahy a jeho velkou předností je výborná dopravní dostupnost. Kancelář je umístěna pouhé 2 minuty chůze od stanice metra Hradčanská i stejnojmenných autobusových či tramvajových zastávek. Rovněž veřejné parkování je v těsné blízkosti sídla kanceláře.

Veškeré služby poskytujeme tak, abychom šetřili Váš čas i finance. Není pro nás problém přijet za Vámi a přizpůsobit se Vašemu programu. Slova jako diskrétnost, profesionalita a odbornost pro nás nejsou jen prázdné pojmy, ale standard, ve kterém se pohybujeme.“

NAPIŠTE NÁM

  Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
  Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6
  IČ: 081 51 130,
  ID datové schránky: 74z44pq

  Tel.: +420 775 734 464
  e-mail: sekretariat@cspartners.cz

  Příprava a sepisování všech typů smluv

  Úschovy

  Občanskoprávní soudní řízení, včetně exekučního a insolvenčního

  Obhajoba v trestním řízení

  Zastupování poškoženého v trestním řízení

  Přestupky

  Dědické řízení

  Obchodní právo

  Rozvod a péče o děti

  Správa majetku a Family office

  Územní a stavební řízení

  Společenství vlastníků jednotek

  ČLÁNKY

  ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

  Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

  Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

  Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

  • Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.
  • Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.
  • Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.
  • Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Podílovou odměnu uplatňuje vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se dle složitosti věci do 25 %.

  Při určování výše odměny dbáme na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti věci odpovídala i finančním možnostem klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.