Z různých důvodů se můžete ocitnout ve více či méně nekomfortních situacích, které zahrnují často i nucený kontakt s orgány veřejné moci, zejména s Policií České republiky. Pak je nutné si uvědomit, jak se správně zachovat, když jste právě na policii nebo v podobné situaci u jiného orgánu veřejné moci.

Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu, poslechnout první výzvy policie a situaci zbytečně nevyhrocovat, jelikož policie může použít donucovacích prostředků (např. hmaty, chvaty, údery, kopy, slzné spreje, tasery, obušky, pouta a střelné zbraně).

Vždy máte právo na právní pomoc, které obecně zakotvuje Listina základních práv a svobod (vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb.), podrobnosti pak stanoví konkrétní právní předpis (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád).

Důrazně doporučujeme, abyste v případě jakéhokoli kontaktu s policií nebo jiným orgánem veřejné moci, kdy si nejste jisti, co po Vás tyto orgány vyžadují nebo proč jste s nimi v kontaktu, využili svého práva na právní pomoc, trvali na přítomnosti Vašeho právního zástupce po celou dobu, kdy je s Vámi orgán veřejné moci v kontaktu, a do doby jeho příchodu využili svého práva nevypovídat.

Obrátit se na nás můžete prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách http://www.cspartners.cz/.