Odmítáte, resp. hodláte se jako zaměstnanec nepodrobit povinnému testování na pracovišti v souvislosti s bojem s pandemií COVID-19? Mějte se na pozoru, jelikož takové jednání může vést až k Vaší výpovědi!

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je testování zaměstnanců od středy 03. 03. 2021 povinné pro firmy s více než 250 zaměstnanci, přičemž takový zaměstnavatel má povinnost vyzvat všechny zaměstnance, aby se podrobili testu mezi 05. 03 a 12. 03. 2021. Z toho tedy vyplývá, že po uplynutí této lhůty nesmí mít zaměstnavatel na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Výše zmíněný režim bude následovat taktéž pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců převyšující 50, který je povinen vyzvat všechny zaměstnance, aby absolvovali test do 15. 03. 2021, z čehož opět vyplývá, že po uplynutí této lhůty nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance bez absolvovaného negativního testu.

Co mi bude hrozit, pokud se k testu nedostavím, odmítnu jej či se naopak testu podrobím s pozitivním výsledkem?“

Jsme si jisti, že spoustu z Vás podobná otázka napadla, a to ať již z důvodu jistého přesvědčení, chaosu ve vydávání mimořádných opatření či z důvodů jiných, a proto Vám níže přinášíme odpovědi na jednotlivé situace.

Pakliže byste se jako zaměstnanec nedostavil k testu, potom nemůžete vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele, resp. zaměstnavatel Vás na pracoviště nevpustí, aby z jeho strany nedošlo k porušení právní povinnosti aktuálně vyplývající z výše zmíněného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, a v takovém případě by se jednalo o Vaši neomluvenou absenci a závažné porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru. S přihlédnutím k individuálním okolnostem Vašeho případu by mohly být naplněny podmínky k výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu závažného porušení pracovních povinností, anebo tzv. vytýkacímu dopisu pro zaměstnance, který méně závažně, ale soustavně porušuje pracovní povinnosti, a následné výpovědi, bude-li nadále pracovní povinnosti uvedeným způsobem porušovat. V případě déletrvající absence nebo jiného zvlášť hrubého porušení pracovních povinností, Vám může hrozit i okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem!

Pokud se odmítnete podrobit testu, zaměstnavatel Vám opět neumožní vstup na pracoviště a hrozí Vám totožné výše uvedené důsledky. Samozřejmě za předpokladu, že by se s Vámi zaměstnavatel nedohodl např. na výkonu práce z domova či čerpání dovolené, popř. by Vám nevyhověl s žádostí o neplacené volno.

Co bude následovat, pokud po absolvování antigenního testu obdržíte pozitivní výsledek? Jste o něm povinni uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště a informovat svého praktického lékaře, pokud však zaměstnavatel nestanovil, že máte uvědomit podnikového lékaře. Pokud byste nebyli schopni informovat svého či podnikového lékaře, jste povinni informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb či orgány hygieny. Následně Vám bude nařízena povinná karanténa, a to minimálně do negativního výsledku následného PCR testu.

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že pokud pracujete z domova na tzv. home office, potom se na Vás povinnost podrobit se testu nevztahuje.

Pokud by se Vás výše zmíněné případy týkaly, rádi Vám pomůžeme s obranou proti postupu zaměstnavatele. Obrátit se na nás můžete prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách https://www.cspartners.cz/.