Zahájení podnikání stejně jako jeho výkon vyžaduje k hladkému průběhu určité množství právních znalostí, přičemž podnikatel sám jimi zpravidla nedisponuje, a je proto vhodné se obrátit na advokáta.

Advokát dokáže již na začátku zvolit nejvhodnější formu pro dané podnikání a pomoci zodpovědět otázky, které jsou určující pro předcházení budoucím problémům v jeho průběhu. Vhodné podmínky lze nastavit vždy individuálně, ať už podniká jednotlivec, anebo více osob. Obecně se nedoporučuje využívat volně dostupné internetové vzory, které nezohledňují konkrétní specifika podnikatelského záměru. Fungují totiž do pouze doby, než se objeví první problém. Takové situaci dokáže správně nastavená smluvní dokumentace již na začátku podnikání velmi účinně zabránit a žádný problém ani nevznikne, protože budou již předem jasná pravidla, jak mu předejít nebo jej automaticky vyřešit.

V průběhu podnikání spočívá poskytování právních služeb zejména v sepisování a připomínkování smluvní dokumentace uzavírané podnikatelem, vymáhání jeho pohledávek, zastupování v soudních řízeních s dlužníky, odborné pomoci při vyřizování reklamací, aj. Nejčastěji se jedná o sepsání kupních smluv, smluv o dílo, všeobecných obchodních podmínek, dále vyzývání k zaplacení dlužné částky, podání žaloby, případně exekučního návrhu.

Dalšími situacemi, kdy je advokát podnikatelům nápomocen, je řešení pracovněprávních vztahů (především vznik a skončení pracovního poměru), soudní i mimosoudní jednání např. s pojišťovnami, dodavateli, finanční správou, anebo také zastupování v přestupkovém a soudním řízení.

Obecně je možné shrnout, že advokát by měl být spíše preventivním opatřením, jelikož dokáže podnikateli dopředu zhodnotit, jaké dopady mohou mít jeho jednotlivá rozhodnutí pro jeho podnikání, anebo jak se vyhnout negativním vlivům z vnější. Tato prevence navíc při zpětném pohledu vyjde podstatně levněji z hlediska peněz i času, než vyhledání profesionální právní pomoci až při vzniku konkrétního problému. Je proto vhodné uzavřít smlouvou o poskytování právních služeb, ať už průběžně trvající na komplexní právní služby, anebo o jednorázové konzultaci, která také dokáže účinně předejít velkému množství potenciálních problémů.

Pokud máte zájem o jakoukoli z výše uvedených služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@cspartners.cz nebo webového formuláře na stránkách https://cspartners.cz