Whistleblowing neboli zákon o ochraně oznamovatelů

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se do českého právního řádu zavádí zákon o ochraně oznamovatelů, který byl v nedávné době schválen Sněmovnou. Účelem...

Daňové zvýhodnění na dítě rodičů, kteří spolu nežijí

Při zjišťování výše daně z příjmů fyzických osob se může uplatnit řada snížení základu daně, slev na dani nebo daňových zvýhodnění. Nejčastější je základní sleva na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále také jako...