Blog

Články

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY CO VÁS ZAJÍMÁ

Family Office

Pojem „family office“ označuje společnost, která pomáhá svým klientům se správou jejich vlastního majetku, a to buď formou poradenství, nebo přímo výkonem této správy. Za první klienty „family office“ lze považovat rodinu Rockefellerů, přičemž význam a četnost...

Jak na zaplacení dluhu

Existence dluhu není příjemnou skutečností pro dlužníka ani věřitele, nicméně nestaví-li se k jejímu řešení dlužník zády, lze ji překonat bez větších obtíží. A i pokud tak činí, existuje dostatek právních možností, jak se lze splnění dluhu domoci. Ať už jste...